ЗА НАС

Считано от 01,03,2019 г фирма "АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ 98" АД Враца временно преустановява транспортната дейност.

„Автобусни превози 98” АД - гр. Враца е създадена през 1998 год. и е правоприемник на „Автобусни превози” ООД - гр. Враца. Предметът на дейност на дружеството е пътнически превози в страната и чужбина, ремонт на леки, товарни автомобили и автобуси.
Към момента дружеството разполага с 17 броя автобуси и микробуси за градски, междуселищни и туристически превози. От 2014 год. започна поетапно обновяване на автопарка с нови превозни средства.

Автобусни превози-98“ АД предлага автобуси за превоз на пътници по свободно избран маршрут.
Заявки се приемат на тел. 092/660471; и 0879/313821.
Също така и на email: avto98vraca@abv.bg

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

ЦЕЛИ


1 - Да постигнем високо качество на обслужването при случайни и специализирани превози
2 - Да обновим автопарка си и да сме предпочитан партньор за настоящите и бъдещите клиенти

ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДЛАГА


1 Случаен превоз в страната и чужбина
2 Организирани туристически пътувания
3 Специализиран превоз, включващ превоз на работници и служители до и от работното място
4 Транспортни услуги свързани с тиймбилдинги, семинари, празници и други събития
5 Превоз по редовни автобусни линии от Републиканската, Областната и Общинската транспортни схеми

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС